O MIXX nagradama

IAB MIXX Awards (Marketing and Interactive Exellence Awards) su jedino globalno takmičenje koje je 100% – digital. Po peti put IAB Serbia organizuje ovo prestižno, međunarodno priznato takmičenje za digitalne kampanje i projekte u Srbiji.

Za osvojene nagrade, pobednicima se uručuje prestižna MIXX statua. Na njoj se pored kategorije, nalazi ime rada, ime klijenta i ime agencije. U moru digitalnog šuma i kampanja za zaborav, samo se prave izdvajaju i pamte, i samo one, najbolje zaslužuju MIXX statuetu.

Pobednici IAB MIXX Awards 2022 će biti javno predstavljeni u junu prilikom svečane ceremonije dodele nagrada, u okviru konferencije Digital Day.

Kategorije

Glavni cilj dodeljivanja IAB MIXX nagrada je da prepoznaju i istaknu savršenstvo egzekucije digitalnih strategija i medijskih kampanja. Radovi se mogu prijaviti u jednoj ili više kategorija, a u skladu sa ciljevima kampanje ili projekta.

U svakoj kategoriji se dodeljuje po jedna nagrada.

Žiri će svojim ocenama odrediti po jednog pobednika u svakoj od 12 kategorija:

Best Brand Advertising Campaign – Ova nagrada se dodeljuje za najbolju kampanju, odnosno nojbolju primenu media miksa, čiji je primarni cilj bio podizanje svesti o novom ili postojećem brendu, usluzi ili proizvodu (odnosno njihovim atributima) putem digitalnih kanala. U ovu kategoriju spadaju i kampanje koje doprinose nekom višem cilju kroz kreiranje svesti kod javnosti (problemi ugroženih grupa, humanitarne kampanje i sl.) isključivo ukoliko promovišu vrednosti nekog brenda.

Best Cross Media Integration – Brendriani storytelling sa posebno kreiranom komunikacijom i sadržajem za različite offline i online marketing kanale, realizovane kroz multi-screen ili multi-channel korisničko iskustvo.

Best Innovation Digitalni projekat ili kampanja gde je interaktivnost tehnologije upotrebljena na inovativan način. Nove, revolucionarne i nekonvencionalne tehnike kojima se marketira proizvod ili usluga. Ova kategorija se fokusira na visok nivo kreativnosti, dok su ostvareni poslovni efekti i postignuti rezultati takođe bitni, ali u manjoj meri u odnosu na inovativnost.

Best E-commerce Campaign – Najbolja upotreba e-trgovine za postizanje najvišeg nivoa angažovanja potrošača i ispunjavanje ciljeva brenda ili prodaje.

Best Product Launch – Novi proizvod ili usluga na tržištu čije je lansiranje uključivalo digitalne kanale komunikacije u promociji.

Best Social Community Building – Kreiranje sadržaja i upotreba društvenih mreža u funkciji povezivanja i aktivacije korisnika unutar zajednice okupljene oko određenog brenda.

Best Video Advertising Campaign Najbolja primena video oglašavanja koja pruža visok nivo aktivacije korisnika. Kampanja kreirana sa namerom da koristi digitalne platforme (social, mobile i sl.) ili jedinstvene mogućnosti interaktivnog okruženja radi povećanja reach-a i / ili unapređenja percepcije brenda. Može da uključuje pre-roll, mid-roll i post-roll video oglašavanje.

Best Branded Content – Kampanja ili projekat u kojima je kreiran originalan, zabavan ili informativan sadržaj u digitalnom obliku, a koji je povezan sa osnovnim atributima ili vrednostima brenda. Ovo može da bude i branded contet advertising kampanja, odnosno kratkoročni ili dugoročni projekat koji sadrži posebno kreirane digitalne sadržaje u formi teskta, slike ili videa.

Best Campaign Effectiveness –Digitalne kampanje koje postižu efikasnost tako što ispunjavaju i premašuju svoje navedene ciljeve, uključujući uticaj na publiku (npr. svest o brendu, namera kupovine), kao i metrike prodaje.

Best Direct Response & Lead Generation Campaign – Kampanja koja na inteligentan način koristi podatke i kroz inovativan pristup ostvaruje svoje osnovne ciljeve: neposrednu aktivnost korisnika ili generisanje baze potencijalnih lead-ova.

Best Social Influencer Marketing – Kampanja kreirana u saradnji sa poznatim ličnostima, influenserima i brend ambasadorima. Tražimo kampanje koje su postigle izvanredne rezultate uz angažman influensera iz određene oblasti.

Best Social Media Campaign – Najbolja upotreba društvenih mreža kao platforme – nagrađuje pojedine ili sve aspekte uspeha jedne social media kampanje ili projekta: inovativno korišćenje društvenih mreža, najefikasnija saradnja sa blogerom/influenserom/poznatom ličnošću, što veći organski, a značajan deo plaćenog engagement-a najbolji pristup u upravljanju konverzacijom tokom kampanje, komunikacija i sadržaj prilagođeni korisniku i social media platformi, najbolja upotreba podataka prikupljenih sa društvenih mreža i brendirana social web aplikacija. Za ovu kategoriju mogu se prijaviti pojedine kampanje ili projekti gde je značajan deo celokupne marketing strategije realizovan kroz aktivnosti na društvenim mrežama.

IAB MIXX Grand Prix – IAB MIXX Grand Prix je najprestižnija nagrada takmičenja. Za ovu nagradu će se takmičiti pobednički radovi iz svih kategorija, dok će odluku o osvajaču Grand Prix-a doneti stručni žiri tajnim glasanjem na sam dan svečane dodele. Kompanija koja je osvajač Grand Prix-a ima mogućnost nominacije člana stručnog žirija za naredno takmičenje IAB MIXX Awards Serbia.

Pravila IAB MIXX Awards 2022

Rok za prijavu

Rok za prijavu je 09. maj 2022. godine do 23:59.

Etičnost

Biće prihvaćeni samo oni radovi koji su u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbija i ne krše bilo koji od kodeksa etičnosti.

Uslovi

 1. Radove mogu prijaviti agencije ili kompanije. Ukoliko rad prijavljuje kompanija, neophodno je da su projekat, odnosno kampanju samostalno osmislili, razvili i implementirali.
 2. Prijavljeni projekti i kampanje moraju biti realizovani u Republici Srbiji. Ukoliko je u pitanju kampanja, neophodno je da su Internet korisnici iz Srbije bili glavna cilja grupa, odnosno ukoliko je u pitanju projekat, da je bio namenjen korisnicima u Srbiji.
 3. Prijavljeni radovi ne mogu biti adaptacije inostranih ili globalnih kampanja, osim ukoliko na njima nije napravljena značajna nadogradnja za potrebe lokalnog tržišta.
 4. Moguće je prijaviti radove koji su izvedeni u periodu od 01. januara 2021. do 01. marta 2022. godine, i to:
 • Veb sajt – kreiran novi ili redizajnirani postojeći veb sajt čiji je update objavljen u navedenom periodu. Redizajniran veb sajt podrazumeva promenu izgleda i korisničkog iskustva u odnosu na prethodnu verziju.
 • Mobilna aplikacija – kreirana nova ili redizajnirana postojeća mobilna aplikacija objavljena u navedenom periodu. Redizajnirana mobilna aplikacija podrazumeva promenu izgleda i korisničkog iskustva u odnosu na prethodnu verziju.
 • Kampanja – mogu se prijaviti one kampanje koje su se izvodile u navedenom periodu, u celosti ili delimično. Ukoliko je kampanja lansirana pre ovog perioda, prijava je moguća pod uslovom da je trajala i tokom navedenog perioda.
 1. IAB Serbia zadržava pravo da ne dodeli nagradu u kategoriji koja, po mišljenju žirija, ne ispunjava minimum kvaliteta prijavljenih radova.
 2. Učestvovanjem u ovom takmičenju, učesnici su saglasi da se pridržavaju navedenih uslova i konačnih odluka žirija. Ovo takmičenje podleže zakonima Republike Srbije. IAB Serbia zadržava pravo da koristi i objavljuje učesnike i njihova vlastita imena online, u štampi ili na bilo koji drugi način, a u vezi sa ovim takmičenjem. Prihvatanje navedenih uslova predstavlja dozvolu da IAB Serbia da koristi imena i materijale za edukativne i promotivne svrhe bez dodatne naknade. Učešćem u ovom takmičenju učesnici oslobađaju predstavnike IAB Serbia bilo kakve odgovornosti, štete ili povrede autorskih ili srodnih prava. Kontakt informacije postaju vlasništvo IAB Serbia i neće se deliti ili distribuirati trećim licima.

Organizator, uz saglasnost žirija, zadržava pravo izmene pravila takmičenja.

Žiriranje

Prvi krug glasanja se organizuje putem zatvorene platforme, kreirane samo za potrebe IAB MIXX Awards.

O glasanju:

Uz svaki rad, pored naziva kampanje/projekta, dostupne su i informacije o tome ko rad prijavljuje, na koji se brend rad odnosi, video case, formular prijave sa osnovnim informacijama i kreativni semplovi.

Za svaki rad postoje četiri segmenta za ocenjivanje, a ocene su od 1 do 10:

 • Strategija
 • Egzekucija i korišćenje medija
 • Kreativa
 • Rezultati

Ukupna ocena rada predstavlja aritmetičku sredinu ocena sva četiri segmenta.

Konačna ocena rada formira se na osnovu proseka svih ocena, s tim da se u računici jedna najviša i jedna najniža ocena eliminišu.

Organizator zadržava pravo da ne dodeli nagradu u kategoriji koja, po mišljenju žirija, ne ispunjava minimum kvaliteta prijavljenih radova.

Glasa se za sve kategorije, osim za Grand prix, koji će se izglasati neposredno pred samu dodelu.

O sukobu interesa:

Važna tema je i sukob interesa, obzirom da je žiri formiran sa ciljem da skupi vodeće ljude struke.

Članovi žirija neće ocenjivati sopstvene prijave, kao ni prijave u kojima su učestvovale kompanije u kojima su trenutno zaposleni ili u kojima su bili zaposleni u periodu od 01.01.2021. do 1. marta 2022. godine. Pored ovog definisanog ograničenja u vezi sukoba interesa, članovi žirija mogu i po ličnoj savesti samostalno odlučiti da li će učestvovati u ocenjivanju određene prijave ili ne.

Pravilnik o žiriranju.

Žiri

Bojan Šaptović

Kreativni direktor
Pioniri

Biografija

Bojan Šaptović je kreativni direktor u agenciji Pioniri Communications. Više kreativni, nego direktor. Radio je za više kompanija iz različitih industrija, od Slovenije do Makedonije. Danas optuživan da je kao deo kreativnog tima davao energiju Guarani, u isto vreme dočekao je da bude ponosan na svoj tim za sve što rade na brendu Metalac, tečno čitao brifove na kineskom za Huawei, pretvarao se da ne čuje kada ga pitaju koji klijent mu je omiljeni… Ima unutrašnji glas koji ponekad neobuzdano i glasno govori: “Može to i bolje!” A kada “ne može bolje” onda izađe da primi jednu od brojnih domaćih i regionalnih nagrada, ili da održi predavanje u kancelariji, ispred kancelarije, ne mora da bude ni konferencija. U budućnosti će imati sreću da radi sa još nekim brendovima koje voli, a nije imao priliku da im to kaže.

Pioniri Communications je full servis agencija sa fokusom na digital. Kreativna, savremena i uslužna agencija koja prati svaki znak nadolazećih tendencija, prve impulse advertajzing i brending trendova, kao i nagoveštaje novih komunikacionih oblika. Agencija koja vjeruje da danas jedino ima smisla biti prvi. Dobitnici su mnogih prestižnih regionalnih nagrada, poput Gran Prix nagrade za najbolju digitalnu kampanju u Srbiji na IAB MIXX Awards i nagrade SoMo Borac za najbolje marketniške kampanje na Weekend media festivalu u Rovinju.

Milja Šijakinjić

Kreativna direkcija/Ilustracije/Scenariji
Žiška

Biografija

Milja se bavi kreativnim radom u Žiški, bogami, ima 5 godina. Van Žiške, kreira Sadmics stripove, nerduje pop-kulturu, a godinama se bavila i akademskom debatom. Veruje u kreativnu hrabrost i kreativnu odgovornost. Voliistoriju advertajzinga, jer sve što ne naučimo će se pre ili kasnije ponoviti… a niko ne želi da vidi MySpace opet, zar ne? Ne voli kratke biografije, zato je najbolje da se upoznaš sa Miljinim radom kroz blogove, podkaste i kampanje.

 

Žiška je kreativna agencija. Dobri smo u sadržaju / produkciji / strategiji novih medija. Imamo sleševe jer zapošljavamo slešere. Volimo da radimo sa brendovima koji imaju visoke ambicije. Kada ne pripremamo komunikaciju, snimamo podkast i mesimo kiflice. Kad stižemo sve to? Pa, imamo preko 30 talenata. I jednog Džordža.

Vesna Ćeranić

Associate Partner
Executive Group

Biografija

Vesna Ćeranić je partner u agenciji Executive Group, sa petnaestogodišnjim iskustvom u komunikacijama. Sa obrazovanjem u strateškom menadžmentu i odnosima sa javnošću, i master diplomom iz oblasti marketing menadžmenta, tokom svoje karijere predano je radila na razvijanju inovativnih i inspirativnih rešenja za klijente agencije u svim servisnim linijama, gradeći put integrisanom modelu komunikacija. Poslednjih godina, posebno je posvećena razvoju advertajzinga i digitalnog marketinga, kroz proširenje poslovanja i razvoj internih praksi i znanja. U dosadašnjem radu sarađivala je sa skoro svim ključnim klijentima agencije, poput: A1, Carlsberg, dm, H&M, IKEA,LG, L’Oréal, Mastercard, Nestlé, Philip Morris i drugim.

Executive Group je agencija za integrisane komunikacije sa dvadesetogodišnjom praksom u oblasti odnosa sa javnošću i korporativnih komunikacija, digitalnog marketinga, kreativnih komunikacija, advertajzinga i organizacije događaja. Tim od 70 profesionalaca kreira strateška i kreativna rešenja za neke od najvećih globalnih i lokalnih brendova i organizacija, kako u Srbiji, tako i u zemljama regiona. Agencija je ponosni nosilac brojnih internacionalnih i domaćih priznanja, uključujući IPRA, SABRE, EFFIE, IAB MIXX, SoMo, KAKTUS i brojnih drugih, a zvanični je predstavnik svetske mreže FleishmanHillard za područje Balkana.

Sanja Gajić

Digital Group Account Director
Fullhouse Ogilvy

Biografija

Prve profesionalne korake je napravila u novinarskim vodama, što odgovara i njenom formalnom obrazovnaju. Kasnije se pronašla u advertajzingu i digitalnim komunikacijama, gde gradi karijeru od 2015. godine. Počela je kao Intern i napredovala sve do Digital Account Director-a, promenivši usput četiri agencije (Executive Group, Drive, SIVO i Fullhouse Ogilvy). Osetila je i drugu stranu medalje, radivši kao digital manager na brend strani za Pepsi Srbija. Sa agencijske pozicije imala je priliku da sarađuje sa velikim klijentima kao što su Mondelez, Loreal, Nestle, FOX, Mars, Beko. Deo je Fullhouse Ogilvy Digital tima od aprila 2021.

Fullhouse Ogilvy je fullservice agencija, deo Ogilvy mreže od 2011. Globalno iskustvo i znanje iz networka u kombinaciji sa lokalnim talentnom i entuzijazmom mlađih kolega, doprinelo je osvajanju 30 nagrada u poslednje 3 godine.
We’re in the selling business i verujemo u kreativnost koja je stavljena u funkciju prodaje kao krajnjeg cilja. Verujemo i u velike ideje, a veliki klijenti veruju nama. Zbog toga mozemo da se pohvalimo projektima koje smo realizovali sa kompanijama poput: Coca-Cola HBC, A1, Mondelez, Imlek, UniCredit, Ikea, SportVision…

Nikola Parun

Head of PR & Digital Media
Ovation BBDO

Biografija

Politikolog za međunarodne odnose, sa sedam godina iskustva u advertajzingu i rada na digitalnim, medijskim, reputacijskim i drugim komunikacionim projektima; višestruki član žirija i učesnik najrelevantnijih komunikacijskih festivala i konferencija u Srbiji.

Ovation BBDO je advertajzing agencija koja 25 godina radi sa međunarodnom, regionalnim i lokalnim klijentima i jedna je od najnagrađivanijih agencija u Srbiji.

Zdravko Kevrešan

Kreativni direktor
Drive

Biografija

Nagrađivani kreativni direktor sa 12 godina iskustva u strateškoj kreativi, strategiji dizajna brenda, art direkciji, komunikaciji i menadžmentu, sa naglaskom na advertising i dizajn za veoma uspešne projekte i brendove.

Osvojio je više od 60 nagrada na domaćim i svetski priznatim festivalima kao što su Eurobest, One show, Golden Drum, Epica, Mixx, Balcannes, Kaktus, SoMo Borac, UEPS…

Imao je privilegiju da radi za klijente kao što su Mastercard, The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Next, Rosa), American Express, Carlsberg, Heineken, L’oreal, Vichy, BMW, MINI, Land Rover, Ford, Bambi (Plazma), Telekom Srbija, Mts, Jelen Beer, Lav Beer, Skopsko Beer, Zlaten Dab Beer, Raiffeisen Bank, Erste Bank, AIK Bank, Nestlé, Carnex, NIS Gazprom.

Drive je kreativna full-service agencija, sa dubokim korenima u digitalu.

Naš cilj je da kreiramo ideje za one koji žele da izazovu tržište i menjaju status quo.

Marija Pasuljević

Executive Director
Ecomm Asocijacija

Biografija

Marija Pasuljević je prva izvršna direktorka eCommerce Asocijacije Srbije. Karijeru je gradila na različitim stranama sveta, a široku paletu iskustva je sticala u raznolikim sektorima, od mode do gejminga i ima +15godina radnog iskustva. Rođena je u Švedskoj, a obrazovanje je nastavila u Americi i Italiji. Kroz školovanje i rad po svetu stekla je znanja, veštine i iskustvo, a životni put ju je doveo nazad u Srbiju, odakle vuče korene i danas uvodi svetske trendove poslovanja u našu zemlju. 

eCommerce Asocijacija Srbije je nevladino i neprofitno udruženje koje se bavi unapređenjem ecommerca u Srbiji. Za svoj cilj ima da pruži svim svojim članovima, ali i široj javnosti mogućnost sticanja znanja o online poslovanju, promoviše važnost sigurne online trgovine i zastupa interese ecommerce zajednice koji vode ka poboljšanju i asimilaciji u svetske trendove.

 

Diana Radić

Izvršni direktor
N.I.G.D. Dnevne nezavisne novine doo

Biografija

Diana Radić je rođena 1978 godine u Banjaluci gdje je završila osnovnu i srednju školu – Gimnaziju.
Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci je diplomirala 2002. godine sa najvišom ocjenom.

Iza nje je dvadest godina profesionalnog iskustva u oblasti ekonomije, finansija, strateške komunikacije i marketinga.
Neposredno po završetku studija je vodila marketing odjeljenje “Zepter Komerc Banke Banjaluka, a nakon toga je bila načelnica finansija banjalučke filijale “Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Radila je i u Novoj Banci”, na poslovima rizika i interne kontrle.

Želja za novim poslovnim izazovima i komunikacijskim mogućnostima dovodi je u vodeću medijsku kompaniju u Bosni i Hercegovini “”Dnevne nezavisne novine””, gdje i danas radi kao izvršna direktorica.
Aktivan je član više profesionalnih udruženja i vještak ekonomske struke.

Upravlja i učestvuje u mnogim društveno-odgovornim projektima sa ciljem poboljšanja društvenog standarda i promocije pozitivnih društvenih vrijednosti.

Kompanija Dnevne nezavisne novine osnovana je 1995. godine i jedna je od vodećih medijskih kuća u Bosni i Hercegovini. Okosnicu poslovanja čine štampano, dnevno izdanje Nezavisnih novina, portal www.nezavisne.com, Nes radio i POP FM radio. U okviru kompanije posluje i štamparija oprepremljna po najsavremenijim standardima.

Nezavisne novine”” i portal www.nezavisne.com predstavljaju stub objektivnog, profesionalnog novinarstva kako u BiH, tako i u oruženju, zbog čega su nezaobilazan izvor informacija o svim bitnim događajima u zemlji i regionu.

U proteklih 27 godina, “Nezavisne novine su bile i ostale vjerne istini i čvrste u odluci da ne podlegnu tabloidizaciji medija. To su prepoznali i čitalačka publika i poslovni partneri.
Zahvaljujući jasnom kursu, koji podrazumijeva istinito izvještavanje, čitanost štampanog i online izdanja “”Nezavisnih novina”” je u samom vrhu kako u BiH, tako i u regionu.

Povjerenje čitalaca dokazuju i brojke – portal Nezavisnih novina mjesečno posjeti 1,7 miliona čitalaca, dnevno se postavi i do 300 vijesti što za posljedicu ima 24,8 miliona otvaranja strana.
Nezavisne novine” su hroničar svih najvažnijih događaja u BiH, regionu i svijetu.

Dragana Koprivica

Creative Director
Creda

Biografija

Dizajnerka vizuelnih komunikacija.

Svoju karijeru u oblasti dizajna započinje 2010. godine nakon završenih studija dizajna.
Nikada se ne ograničava na jedno polje djelovanja zato je često možete naći u sferama grafičkog dizajna, korporativnog identiteta, štampe, ilustracije i animacije.

Preko 10 godina iskustva u potrošačkom marketingu i preko 100 različitih projekata u oblasti dizajna, kao i razvoju i sprovođenju, primjeni TTL aktivnosti za internacionalne brendove.
Od 2016. godine je u Kreativnoj digitalnoj agenciji CREDA, na mjestu kreativnog direktora, sa fokusom na strateški razvoj brenda i produkciju digitalnog marketinga, ATL i TTL kampanja.

Creda je regionalna full-service kreativna agencija sa sjedištem u Podgorici i Beogragu, a čini je interdisciplinarni tim iskusnih profesionalaca – kreativaca, menadžera i stratega koji dobre ideje pretvaraju u vrhunska kreativna iskustva podržana tehnologijom i strategijom za dostizanje izuzetnih rezultata.

Klijente posmatramo kao dugoročne partnere, a temelj našeg kreativnog pristupa sačinjen je od sinergije kreativnih koncepata koje korisnike stavljaju u srce priče. A priča je više od 150, osmišljenih, razvijenih i implementiranih za renomirane domaće i regionalne brendove i kompanije koje posluju u najrazličitijim industrijama – od farmacije i turizma do hospitality i finansijskog sektora. Vrijeme je da se upoznamo!

Vanja Bertalan

CEO
Human

Biografija

Vanja Bertalan is the co-owner and CEO of Human, an interaction company from Zagreb, Croatia. For more than 20 years he’s been creating digital experiences that make interactions easier and drive value for clients. He’s an experienced digital strategist with a focus on data-driven decision-making, always mixed with a bit of silly. He was a jury member of the MIXX awards, Effie awards, SoMo awards, New York Festivals, Shopper’s Mind, Kaktus, Croatian Designers Association. Currently servers as a board member of HURA – Croatian Association of Communications Agencies. Father of one, loves spicy food, occasionally funny.

Human
Our focus is on the interaction between humans and computers. We study interaction patterns, craft user experiences, design interfaces, and develop software that makes it all real. We’re into everything that allows interaction between humans and computers. We love what we do and strive to create the bestest things. We also love having fun and taking it easy. That was a lot of we’s.

 

Boris Vučurević

CEO
Weissmuller

Biografija

Kao bivši copywriter, potom Head of Digital i danas direktor, Boris je obišao kompletnu agencijsku hijerarhiju, makar bilo i turistički.

Jedan je od osnivača Tarzanije, gde je izgradio reputaciju opuštenog kreativca, upravljačkog tiranina i doktora kladionice.

Kada nije na poslu, možete ga naći u Tok baru ili u restoranu SFRJ, gde takođe zauzima pozicije ekvivalentne ugostiteljskom direktoru.

Weiss-Müller je kreativna agencija sa posebnim fokusom na usluge brendiranja i plasmana sadržaja na digitalne medije.

Naša stručnost zasniva se na dugogodišnjem pojedinačnom i zajedničkom iskustvu članova našeg tima. Tokom protekle decenije, učestvovali smo u radu na brojnim kampanjama u različitim vertikalama tržišta – od farmaceutske industrije, preko FMCG, do nekretnina i bankarskog sektora.

Nismo se pronašli slučajno; sve je unapred isplanirano. Naša kreativa je pokretačka snaga iza najčitanijeg internet magazina u istoriji Srbije. Njima su se pridružili digitalci, naša ekipa koja viralne utiske pretvara u upotrebljive podatke. Na kraju, uskočilo je i par stručnjaka za brendiranje, čime smo završili krug neophodan za fleksibilno oglašavanje. Tako je nastao Weiss-Muller Creative Media, kreativna agencija sa kompetencijama za stvaranje 360 rešenja i uz naglasak na komunikaciju na digitalnim kanalima.”

Danica Stupar

Executive Director
BizLife

Biografija

Izvršna direktorka vodeće poslovne platforme u Srbiji, BIZLife. Jedan  je od osnivača novog načina komunikacije poslovne zajednice i kreator projekata koji su doprineli popularizaciji poslovnog sektora među mladima. Ujedinjeni medijski kanali koji uključuju portal, magazin, društvene mreže ali i razne projekte zahtevaju da ih vode ljudi koji su moderni, otvoreni i širokih shvatanja. Dugogodišnje iskustvo u oblasti dizajna i vizualne kulture omogućilo joj je da uvede kreativan i privlačan pristup u odnosu medija i poslovnog sveta.

BIZLife je savremena biznis platforma koja podržava, motiviše i inspiriše nosioce promena i razvoja savremene biznis filozofije.

BizLife ima cilj da  pored relevantnog informisanja aktivno utiče na transformaciju poslovne zajednice u region. BIZLife je nezaobilazni partner svake biznis strategije koja doprinosi razvoji i pozitivnom uticaju na društvo i kulturu u kome posluje.

Ivana Laković

Partner & CEO / Founder @Luxury Integrated
Buro Adria

Biografija

Teoreticar kulture, politikolog, novinar, direktor marketinga, PR menadžer, event planner, predavač, preduzetnik, pisac, ikona stila, majka… Ivana Laković je višestruko ostvarena zena I ekspert u svom domenu delovanja.
Od vodjenja PR operacije u Vaterpolo savezu Srbije, i Evropskom olimpijskog omladinskog festivala, preko funkcije direktora marketinga u industriji mode, New Business direktora na regionalnom nivou u sistemu McCann, Ivana postaje regionalni direktor i suvlasnik BURO-a. Njeno iskustvo je impresivno i u svojoj širini i u dubini, i predstavlja dosledan dokaz strasti i posvećenosti umetnosti komunikacija, kao i nenadmašni savoir faire.
U agenciji Luxury Integrated, koju je osnovala otkrivamo integraciju njenih veština – Luxury Integrated je rezime dve decenije iskustva, nenadmašan entuzijazam, revolucionarni pristup komunikaicjama, izazivanje mentaliteta i životnu strast za umetnošću, kulturom i stilom. 

BURO. ADRIA je luksuzna izdavačka kuća i boutique kreativna agencija sa sedištem u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, fokusirana na premium sadržaj koji se kreira po meri klijenata, posebne projekte, saradnje i jedinstvena advertajzing rešenja. BURO. ADRIA je ekskluzivni partner globalne platforme BURO247 i nosilac licence za BURO. Srbiju i Crnu Goru, kao i za BURO.Hrvatsku.

BURO. Srbija i Crna Gora je projekat lansiran pre 2 godine u maju 2019. godine spektakularnim događajem na Belom dvoru. U rekordnom roku platfoma je dostigla preko 200.000 jedinstvenih korisnika i preko milion pregleda na mesečnom nivou i tako se pozicionirala kao najčitaniji i najcenjeniji online lifestyle magazin. Od samog početka BURO. brend se pozicionirao kao brend koji donosi inovacije i povezan je sa najvažnijim kulturnim institucijama. Eventi su takodje postali zaštitni znak BURO. platforme i kao takvi prepoznati su na tržištu zahvaljujući jedinstvenom pristupu. Sadržaj koji BURO. izdvaja od drugih premostio je granice između mode i lifestyle-a a takođe i postao snažan glas na polju kulture, umetnosti, ljudskih prava i društvenih pitanja. Upotrebom jedinstvenih kreativnih rešenja i tehnoloških inovacija dostignuta je vodeća pozicija u luksuznoj sferi izdavaštva.

Vladimir Kovač

Founder & Host
DigiTalk

Biografija

Vladimir se profesionalno bavi marketingom više od petnaest godina, a u svetu digitala je punu deceniju. Fokus mu je na event menadžmentu i razvoju brendova. Posebnu strast gaji prema komunikacijama i digitalnim inovacijama gde konstantno sebe usavršava. Tehnološka i marketinška zajednica ga najviše poznaje kroz događaje koje je organizovao prethodnih desetak godina. Kroz događaje je razvio široku mrežu kontakata u različitim industrijama čime je svoja interesovanja dodatno proširio na teme poput e-commerca, digitalnog advertajzinga i digitalne transformacije. Prateći trendove u medijima i digitalnim komunikacijama, pre godinu dana je sa prijateljima Ivanom Minićem i Vitom Ognjanovićem pokrenuo podcast DigiTalk, kao zajednicu zaljubljenika u tehnologiju, inovacije i marketing. Danas Digitalk predstavlja regionalno poznat podcast posebno u domenima digitalnog marketinga i digitalne ekonomije, a ceo projekat je izašao iz okvira podcasta i sada predstavlja i novi brend događaja različitih formata.

Digitalk predstavlja projekat trojice drugara koji poslednjih petnaest godina rade na rastu i razvoju  marketinške i tehnološke zajednice u Srbiji. Započet kao podcast o marketingu, tehnologiji i inovacijama, Digitalk danas predstavlja kompleksan projekat koji se za svega godinu dana na tržištu etablirao kao respektabilan izvor edukativnih sadržaja u digitalnom formatu (podcast), ali i kao novi brend događaja koji će se razvijati u nekoliko pravaca i formata. Podcast je za samo godinu dana stekao veliku popularnost i zajednicu, a preko pedeset redovnih i deset specijal epizoda govore u prilog jednoj ozbiljnoj produkciji. Uz podcast, paralelno se razvija i Digitalk kao brend događaja, počevši od Digitalk Connect događaja koji je okrenut okupljanju zajednice, do Digitalk konferencija, workshop-ova i Digitalk Breakfast okupljanja koji su fokusirani na edukaciju i povezivanje različitih ciljnih publika unutar digitalnog ekosistema.

Anita Galić

Digital Communications Team Manager
A1

Biografija

Široko znanje i preko 20 godina iskustva u oblasti marketinga i komunikacija na tržištu telekomunikacija i FMCG industriji. Istorija izgradnje ulaska na tržište i (re)pozicioniranja za različite brendove.

Glavne kompetencije: upravljanje brendom i strategija, pozicioniranje brenda, marketinške komunikacije, digitalne komunikacije, mediji, automatizacija marketinga. U poslednjih pet godina vodi tim za digitalne komunikacije i potpuno je posvećena kreiranju i razvoju komunikacije za sve digitalne kanale.

Rođena i živi u Beogradu. Majka dvoje tinejdžera. Obrazovanje – Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet.

A1 Srbija je deo internacionalne A1 Telekom Austria Grupe i mobilni operator koji unapređuje srpsko tržište telekomunikacija, kreirajući najbolje iskustvo korisnika za život u savremenom digitalnom dobu. Koristeći snagu grupe, A1 Srbija je u prilici da korisnicima ponudi napredne servise i tehnologije za život, rad i zabavu u digitalnoj eri, uz nastojanje da osnaži digitalni život ljudi, kako bi im omogućili da brinu o onima koje vole, da razvijaju i neguju svoje poslovanje i pozitivno utiču na društvo.

Iz tog razloga, kompanija intenzivno investira u dalje proširenje mrežnih kapaciteta u celoj zemlji. 

Kroz platformu Svet kakav želiš, A1 je snažno usmeren na aktivnosti u oblasti ekološke i društvene odgovornosti, sa namerom da postane centralni pokretač održive digitalne transformacije u Srbiji i celokupnoj regiji u kojoj A1 Grupa posluje. Kompanija aktivno razvija i pokreće projekte posvećene ljudima i društvu u celini, doprinoseći sveukupnom razvoju lokalnih zajednica i očuvanju životne sredine.

 

Ana Veličković

Corporate Digital Project Manager
Loreal

Biografija

Ana Veličković je Corporate Digital Project Manager u kompaniji L’Oreal Adria Balkan. Ana radi na više od 20 internacionalnih brendova, njihovom digital oglašavanju i ecommerce poslovanju u celom regionu. Karijeru u digital marketingu započela je 2015.godine u agenciji Drive na poziciji Social Media Specialist-a. Nakon agencijskog iskustva, digital znanje je nastavilada razvija u Portonovi Management kompaniji, gde je bila zadužena za celokupno digitalno prisustvo kompanije i prvog One&Only Resorta u Evropi. Kompaniji L’Oreal Adria Balkan se pridružuje 2019. godine. Ana je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014.godine.

L’Oréal Balkan je deo L’Oréal Adria-Balkan klastera koji donosi najbolje iz sveta industrije lepote na 9 tržišta u regionu. L’Oréal Adria-Balkan kao deo L’Oréal grupe tržištima regije donosi više od 20 jedinstvenih brendova koji obuhvataju negu kože, negu kose, parfeme i dekorativnu kozmetiku – brendove poput L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Vichy, La Roche-Posay, Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Kiehl’s, Kérastase, Matrix itd. – koji su prisutni u svim kanalima distribucije: prodajnim mestima robe široke potrošnje, apotekama, drogerijama, frizerskim salonima i elektronskoj trgovini.

Đorđe Jovanović

Marketing Manager for Balkan region
Xiaomi

Biografija

Đorđe Jovanović je marketing stručnjak koji iza sebe ima 13 godina iskustva u automobilskoj, finansijskoj, FMCG i industriji nege i lepote. Tokom svoje bogate karijere Đorđe je vodio sektore digitalnog marketinga i E-commerce kompanija kao što su Frikom i L’Oréal, dok je istovremeno radio i na globalnim projektima sa kompanijama Google i Facebook. Poslednje dve godine Đorđe predvodi marketing tim kompanije Xiaomi, svetskog lidera u oblasti telekomunikacija i IoT tehnologija. Svojim nedavnim zalaganjem je još jednom dokazao neverovatan uticaj komunikacija i strateškog razvoja online prisustva na uspeh jednog brenda, čineći Xiaomi danas najpopularnijim brendom mobilnih telefona na tržištu Srbije.

Xiaomi korporacija je internet kompanija osnovana u aprilu 2010. godine sa fokusom na pametne telefone i pametni hardver, zajedno povezanim Internet of Things (IoT) platformom.

S jednakim naglaskom na inovacije i kvalitet, Xiaomi kontinuirano sledi visokokvalitetno korisničko iskustvo i operativnu efikasnost. Kompanija neumorno gradi neverovatne proizvode po fer ceni kako bi svi na svetu uživali u boljem životu putem inovativne tehnologije.

Od nedavno, Xiaomi je broj dva brend pametnih telefona na globalnom tržištu i broj jedan brend na tržištu Srbije, uz vodeću svetsku potrošačku IoT platformu sa 351,1 miliona pametnih uređaja povezanih na svoju platformu, ne računajući pametne telefone i laptope. Xiaomi proizvodi su prisutni na više od 100 tržišta širom sveta. U avgustu 2020. godine, kompanija se po drugi put našla na listi Fortune Global 500, zauzevši 422. mesto, što je za 46 mesta bolja pozicija u odnosu na prošlu godinu. Kompanija je takođe zauzela 7. mesto među internet kompanijama na listi.

Dejan Kosanović

Direktor Marketinga
Mozzart

Biografija
Uskoro…

Prijavite rad

Cena prijave za pridružene članove IAB Serbia – 175 EUR
Cena prijave za Tier 2 članove IAB Serbia – 150 EUR
Cena prijave za redovne članove – 125 EUR
Redovna cena jedne prijave – 200 EUR

Navedene cene predstavljaju bruto iznose i računaće se po srednjem kursu NBS na dan obračuna.

Ukoliko se jedan rad prijavljuje u više kategorija, za drugu i svaku narednu prijavu se obračunava popust od 25% od cene prve prijave.

U slučaju da prijavljujete dva ili više različitih radova obezbedili smo količinski popust. Javite nam se za dodatne informacije.

Uz svaki prijavljeni rad dobija se jedna besplatna kotizacija za ceremoniju dodele nagrada.

Prijave su otvorene.