O MIXX nagradama

IAB MIXX Awards (Marketing and Interactive Exellence Awards) su jedino globalno takmičenje koje je 100% – digital. Po četvrti put IAB Serbia organizuje ovo prestižno, međunarodno priznato takmičenje za digitalne kampanje i projekte u Srbiji.

Za osvojene nagrade, pobednicima se uručuje prestižna MIXX statua. Na njoj se pored kategorije, nalazi ime rada, ime klijenta i ime agencije. U moru digitalnog šuma i kampanja za zaborav, samo se prave izdvajaju i pamte, i samo one, najbolje zaslužuju MIXX statuetu.

Pobednici IAB MIXX Awards 2021 će biti javno predstavljeni u junu prilikom svečane ceremonije dodele nagrada.

Kategorije

Glavni cilj dodeljivanja IAB MIXX nagrada je da prepoznaju i istaknu savršenstvo egzekucije digitalnih strategija i medijskih kampanja. Radovi se mogu prijaviti u jednoj ili više kategorija, a u skladu sa ciljevima kampanje ili projekta.

U svakoj kategoriji se dodeljuje po jedna nagrada.

Žiri će svojim ocenama odrediti po jednog pobednika u svakoj od 15 kategorija:

Best Brand Awareness Campaign – Ova nagrada se dodeljuje za najbolju kampanju čiji je primarni cilj bio podizanje svesti o novom ili postojećem brendu, usluzi ili proizvodu (odnosno njihovim atributima) putem digitalnih kanala. U ovu kategoriju spadaju i kampanje koje doprinose nekom višem cilju kroz kreiranje svesti kod javnosti (problemi ugroženih grupa, humanitarne kampanje i sl.) isključivo ukoliko promovišu vrednosti nekog brenda.

Best Campaign – Covid19 Crisis – Najznačanija kampanja tokom Covid-19 krize, a koja je koristila digitalne kanale (display, video, social, DOOH, e-mail …). Case pokazuje kako su se digitalni kanali koristili u kampanji. Ova kategorija se ne odnosi na pojedinačne tehnike, već na različite tehnike koje se tokom kampanje nadovezivale jedna na drugu. Prijave za ovu kategoriju su besplatne.

Best Cross Media Integration – Brendriani storytelling sa posebno kreiranom komunikacijom i sadržajem za različite offline i online marketing kanale, realizovane kroz multi-screen ili multi-channel korisničko iskustvo.

Best Innovation Digitalni projekat ili kampanja gde je interaktivnost tehnologije upotrebljena na inovativan način. Nove, revolucionarne i nekonvencionalne tehnike kojima se marketira proizvod ili usluga. Ova kategorija se fokusira na visok nivo kreativnosti, dok su ostvareni poslovni efekti i postignuti rezultati takođe bitni, ali u manjoj meri u odnosu na inovativnost.

Best Mobile – Ova kategorija se dodeljuje za brednirani mobilni sajt ili brendiranu mobilnu aplikaciju kreiranu kao deo integrisane strategije mobilnog marketinga, bilo da služi da dodatno informiše, zabavi ili poveća produktivnost korisnika. Best Mobile se dodeljuje za projekte koji kroz odgovarajuće korisničko iskustvo donose mogućnost korišćenja funkcionalnosti mobilnih smart uređaja (kamera, žiroskop, navigacija, razni senzori i sl.). Ova kategorija namenjena je brendovima kojima je važan deo digitalne strategije aktivacija korisnika kroz brendirani sadržaj, putem mobilne aplikacije ili mobilnog web sajta. Nagrada u ovoj kategoriji nije namenjena mobilnim aplikacijama online media publishera, kao ni mobile games developerima.

Best Product Launch – Novi proizvod ili usluga na tržištu čije je lansiranje uključivalo digitalne kanale komunikacije u promociji.

Best Social Community Building – Kreiranje sadržaja i upotreba društvenih mreža u funkciji povezivanja i aktivacije korisnika unutar zajednice okupljene oko određenog brenda.

Best Video Advertising Campaign Najbolja primena video oglašavanja koja pruža visok nivo aktivacije korisnika. Kampanja kreirana sa namerom da koristi digitalne platforme (social, mobile i sl.) ili jedinstvene mogućnosti interaktivnog okruženja radi povećanja reach-a i / ili unapređenja percepcije brenda. Može da uključuje pre-roll, mid-roll i post-roll video oglašavanje.

Best Branded Content – Kampanja ili projekat u kojima je kreiran originalan, zabavan ili informativan sadržaj u digitalnom obliku, a koji je povezan sa osnovnim atributima ili vrednostima brenda. Ovo može da bude i branded contet advertising kampanja, odnosno kratkoročni ili dugoročni projekat koji sadrži posebno kreirane digitalne sadržaje u formi teskta, slike ili videa.

Best Corporate Website – Ovo je nagrada za agencije i kompanije koje posetiocima svog korporativnog sajta omogućuju intuitivno i inovativno korisničko iskustvo, dok istovremeno pružaju korporativne informacije o kompaniji i biznisu kojim se bave. Web portali, medijski portali i community portali ne spadaju u ovu kategoriju.

Best Direct Response & Lead Generation Campaign – Kampanja koja na inteligentan način koristi podatke i kroz inovativan pristup ostvaruje svoje osnovne ciljeve: neposrednu aktivnost korisnika ili generisanje baze potencijalnih lead-ova.

Best Microsite – Deo web sajta ili poseban microsite koji je kreiran za potrebe pojedine kampanje (odnosno projekta) ili web sajt koji ima izuzetno korisničko iskustvo, komunicira ključne atribute ili vrednosti brenda, proizvoda ili usluge i pruža dodatne informacije o brendu ili proizvodu.

Best Non-Profit/Corporate Social Responsibility – Najbolja kampanja koja ima pozitivan uticaj na ponašanje potrošača i ispunjava CSR ciljeve organizacija.

Best Social Influencer Marketing – Kampanja kreirana u saradnji sa poznatim ličnostima, influenserima i brend ambasadorima. Tražimo kampanje koje su postigle izvanredne rezultate uz angažman influensera iz određene oblasti.

Best Social Media Campaign – Najbolja upotreba društvenih mreža kao platforme – nagrađuje pojedine ili sve aspekte uspeha jedne social media kampanje ili projekta: inovativno korišćenje društvenih mreža, najefikasnija saradnja sa blogerom/influenserom/poznatom ličnošću, što veći organski, a značajan deo plaćenog engagement-a najbolji pristup u upravljanju konverzacijom tokom kampanje, komunikacija i sadržaj prilagođeni korisniku i social media platformi, najbolja upotreba podataka prikupljenih sa društvenih mreža i brendirana social web aplikacija. Za ovu kategoriju mogu se prijaviti pojedine kampanje ili projekti gde je značajan deo celokupne marketing strategije realizovan kroz aktivnosti na društvenim mrežama.

IAB MIXX Grand Prix – IAB MIXX Grand Prix je najprestižnija nagrada takmičenja. Za ovu nagradu će se takmičiti pobednički radovi iz svih kategorija, dok će odluku o osvajaču Grand Prix-a doneti stručni žiri tajnim glasanjem na sam dan svečane dodele. Kompanija koja je osvajač Grand Prix-a ima mogućnost nominacije člana stručnog žirija za naredno takmičenje IAB MIXX Awards Serbia.

Pravila IAB MIXX Awards 2021

Rok za prijavu

Rok za prijavu je 29. april 2021. godine do 16:59.

Etičnost

Biće prihvaćeni samo oni radovi koji su u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbija i ne krše bilo koji od kodeksa etičnosti.

Uslovi

 1. Radove mogu prijaviti agencije ili kompanije. Ukoliko rad prijavljuje kompanija, neophodno je da su projekat, odnosno kampanju samostalno osmislili, razvili i implementirali.
 2. Prijavljeni projekti i kampanje moraju biti realizovani u Republici Srbiji. Ukoliko je u pitanju kampanja, neophodno je da su Internet korisnici iz Srbije bili glavna cilja grupa, odnosno ukoliko je u pitanju projekat, da je bio namenjen korisnicima u Srbiji.
 3. Prijavljeni radovi ne mogu biti adaptacije inostranih ili globalnih kampanja, osim ukoliko na njima nije napravljena značajna nadogradnja za potrebe lokalnog tržišta.
 4. Moguće je prijaviti radove koji su izvedeni u periodu od 01. septembra 2019. do 31. januara 2021. godine, i to:
 • Veb sajt – kreiran novi ili redizajnirani postojeći veb sajt čiji je update objavljen u navedenom periodu. Redizajniran veb sajt podrazumeva promenu izgleda i korisničkog iskustva u odnosu na prethodnu verziju.
 • Mobilna aplikacija – kreirana nova ili redizajnirana postojeća mobilna aplikacija objavljena u navedenom periodu. Redizajnirana mobilna aplikacija podrazumeva promenu izgleda i korisničkog iskustva u odnosu na prethodnu verziju.
 • Kampanja – mogu se prijaviti one kampanje koje su se izvodile u navedenom periodu, u celosti ili delimično. Ukoliko je kampanja lansirana pre ovog perioda, prijava je moguća pod uslovom da je trajala i tokom navedenog perioda.
 1. IAB Serbia zadržava pravo da ne dodeli nagradu u kategoriji koja, po mišljenju žirija, ne ispunjava minimum kvaliteta prijavljenih radova.
 2. Učestvovanjem u ovom takmičenju, učesnici su saglasi da se pridržavaju navedenih uslova i konačnih odluka žirija. Ovo takmičenje podleže zakonima Republike Srbije. IAB Serbia zadržava pravo da koristi i objavljuje učesnike i njihova vlastita imena online, u štampi ili na bilo koji drugi način, a u vezi sa ovim takmičenjem. Prihvatanje navedenih uslova predstavlja dozvolu da IAB Serbia da koristi imena i materijale za edukativne i promotivne svrhe bez dodatne naknade. Učešćem u ovom takmičenju učesnici oslobađaju predstavnike IAB Serbia bilo kakve odgovornosti, štete ili povrede autorskih ili srodnih prava. Kontakt informacije postaju vlasništvo IAB Serbia i neće se deliti ili distribuirati trećim licima.

Organizator, uz saglasnost žirija, zadržava pravo izmene pravila takmičenja.

Žiriranje

Prvi krug glasanja se organizuje putem zatvorene platforme, kreirane samo za potrebe IAB MIXX Awards.

O glasanju:

Uz svaki rad, pored naziva kampanje/projekta, dostupne su i informacije o tome ko rad prijavljuje, na koji se brend rad odnosi, video case, formular prijave sa osnovnim informacijama i kreativni semplovi.

Za svaki rad postoje četiri segmenta za ocenjivanje, a ocene su od 1 do 10:

 • Strategija
 • Egzekucija i korišćenje medija
 • Kreativa
 • Rezultati

Ukupna ocena rada predstavlja aritmetičku sredinu ocena sva četiri segmenta.

Konačna ocena rada formira se na osnovu proseka svih ocena, s tim da se u računici jedna najviša i jedna najniža ocena eliminišu.

Organizator zadržava pravo da ne dodeli nagradu u kategoriji koja, po mišljenju žirija, ne ispunjava minimum kvaliteta prijavljenih radova.

Glasa se za sve kategorije, osim za Grand prix, koji će se izglasati neposredno pred samu dodelu.

O sukobu interesa:

Važna tema je i sukob interesa, obzirom da je žiri formiran sa ciljem da skupi vodeće ljude struke.

Članovi žirija neće ocenjivati sopstvene prijave, kao ni prijave u kojima su učestvovale kompanije u kojima su trenutno zaposleni ili u kojima su bili zaposleni u periodu od 01.09.2019. do 1. februara 2021. godine. Pored ovog definisanog ograničenja u vezi sukoba interesa, članovi žirija mogu i po ličnoj savesti samostalno odlučiti da li će učestvovati u ocenjivanju određene prijave ili ne.

Pravilnik o žiriranju.

Žiri

Milena Maksić

Digital Director
Ovation BBDO

Biografija

Digital direktorka agencije Ovation BBDO. Komunikacijama se bavi od 2006. godine. Prvih nekoliko godina karijere provela u marketingu kompanija iz industrije hrane i pića i maloprodaje, pre prelaska na “drugu stranu 🙂 “ gde poslednjih 6 godina vodi digital sektor. Gostovala kao predavač na više stručnih i biznis događaja, edukativnih programa i fakulteta. Članica žirija SoMo Borac na Weekend Media Festivalu u Rovinju 2019. godine. Relevantnoklijentsko iskustvo:
FMCG: Marbo PepsiCo, Dr. Oetker, Libresse, GSK, Pepsi, Delta Foods
Finance: Visa, UniCredit Bank, Generali Osiguranje
Sport & Fashion: adidas, H&M
Retail: Delta City
Auto: Mercedes-Benz
Non-profit: Eptisa Digital Literacy
Obrazovanje: Master ekonomije, Ekonomski Fakultet u Beogradu

Branka Batričević

Client Service Director
Drive

Biografija

Branka started her career in 2007, while working for McCann Belgrade. She obtained first marketing knowledge on working with numerous local and international clients on the traditional ATL communication channels.
Through work for the agencies MRM and DRIVE (Belgrade), she obtained experience in digital services and resources management. While working as a team manager, her experience and knowledge helped numerous local experts to start developing their skills.
Branka is focusing on project development as well as on her co-workers motivation for idea realization, best solution findings and goal achievement. She is now responsible for implementation of IMC process, by encouraging and supporting all local market teams to produce outstanding work.

Iva Mitrović

Digital Creative Director
Full House Ogilvy

Biografija

Diplomirala dramaturgiju na FDU. Karijeru započela 2003. godine u McCann Erickson-u. Deo Fullhouse Ogilvy tima od osnivanja. Sa mesta Kreativnog direktora 2017. godine prešla na čelo Digital tima. Radila kao strateg i kreativac za brojne brendove, među kojima su Vip, Telenor, Telekom Srbija, Atlantic Grupa, Raiffeisen banka, Coca-Cola HBC, Molson Coors i drugi. Tim čiji je ko-lider je ostvario stopostotni učinak na pičevima, ekpanziju sa 3 na 18 zaposlenih i mnoga priznanja u zemlji i regonu. Radi za pozorište i televizuju; nagrađena Godišnjom nagradom JDP-a za najbolji dramski tekst.

Ana Danilović

Senior Digital Account Manager
Executive Group

Biografija
Fotografkinja po profesiji, digitalac po opredeljenju. Svoju karijeru u oblasti digitalnog marketinga započinje 2016. godine i to u agenciji Degordian odakle prelazi u Executive Group, gde se zadržava 4.5 godine. Kao deo EG porodice bila u prilici da radi na razvoju digital strategija i online komunikacija za neke od najvećih kompanija u Srbiji poput Carslberga, Atlantic grupe, Nestléa i LG Electronics-a.

Od marta 2021. radi u marketing sektoru grčke firmi Spitogatos za internacionalno tržište.

Andrijana Vasić Nikčević

Brand Strategist
Leo Burnett

Biografija

Member of Leo Burnett’s team responsible for creating communication strategy and ideas for Vip Mobile, Strauss Adriatic (Doncafe), Imlek & Nestle. Andrijana is a brand strategist with more than 10 years’ experience in brand and communication agencies. Her main activities are related with brand and consumer analysis as well as development of successful brand & communication platform that meets consumer’s needs and expectations. Closely collaborate with creative team with aim to identify the relevant consumers insight that will lead to the great creative ideas. During her career Andrijana was involved in creation of brand & (re)positioning strategy of most popular local brands such as Najlepše Želje, Chipsy, Grand, Delta City, Tikveš, Belgrade Waterfront, SberBank,, Wiener Stadtishne Insurance, etc. Besides the agency experience, she is teaching assistant at Metropolitan University in Belgrade. Born and live in Belgrade Mother of two daughters. Education, master’s degree at University of Nottingham

Vera Radanović

Head of Digital
Media House

Biografija

Vera is Head of Digital at Media House, in charge of strategically planning digital campaigns for both local and global clients. She is a lover in digital marketing and social networking. Vera has been involved with digital marketing since 2007.

Aleksandra Martinović

Chief Executive Officer
Srbija Danas

Biografija

Founder and CEO of SrbijaDanas.com which is in TOP 5 news websites with more than 1.5 million unique users per month which makes it an indispensable part of the online and digital community in Serbia.
Founder of a NGO “Drug nije meta” (“Friend-is-not-a-target”) focused on bullying prevention running several CSR campaigns. Through the program “Ambasadori drugarstva” (”Ambassadors of friendship”) organizing workshops with school children.
“Drug nije meta” launched a smartphone application “Čuvam te” helping children in danger. With just one click they send their current location to their parents.
Aleksandra is graduated sociologist, and an IAB Serbia Board member.

Mia Biberović

Editor in Chief, COO & Partner
Netokracija

Biografija

Mia Biberović je urednica i partnerica u Netokraciji, vodećem nezavisnom, regionalnom magazinu posvećenon digitalnom poslovanju, startupima, marketingu i internetskoj kulturi. Ima višegodišnje iskustvo rada u medijima, digitalnim i tradicionalnim, ali i u digitalnom marketingu te poslovnom savjetovanju. 2015. je proglašena najutjecajnijom ženom u hrvatskoj startup zajednici prema Central European Startup Awards, a 2016. ICT novinarkom godine prema Hrvatskom novinarskom društvu.

Ana Branković

Marketing Director
Adria Media Group

Biografija

Trenutno je na poziciji direktora marketinga u Adria Media Group, čemu je prethodio decenijski rad u medijima, komunikacijama i marketingu.
Produkcijsko iskustvo gradila je u dopisništvu BBC-ja za Balkan, kao i na projektima History Channel US.
U agencijskim vodama je od 2011, gde je u Represent Communications počela na poziciji strateškog planera, a kasnije vodila kreativno-digitalni hub – The Content Studio.
Urođena radoznalost i strast ka novim tehnologijama su je tokom godina podstakle na ekperimentisanje u planiranju i realizaciji velikih komunikacijskih i digitalnih projekata za ključne klijente.

Ljiljana Vučetić

Marketing Consultant
Sportvision

Biografija

U oblasti digitalnog marketinga 10 godina. Karijeru počinje u korporativnim komunikacijama, a potom u marketingu online medijskih startup-a, full servis digitalnoj agenciji i na strani multinacionalnih korporacija kao lider digitalnog nastupa.
Poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti izradnje digitalnog prisustva brendova, medijskih strategija, content marketinga i akviziciji korisnika e-commerce sajtova.
Redovni je predavač Internet akademije u više oblasti digitalnog marketinga duže od 5 godina i predavač na Dimaq modulu Mobilni marketing. U radu IAB-a učestvuje od 2012. godine. Završila je master studije novinarstva na Fakultetu Političkih nauka.

Tatjana Đurđević

Media planning Expert
Telenor

Biografija

Tatjana Djurdjević je stručnjak u oblasti medija, ima 17 godina iskustva u radu sa nekim od najvećih međunarodnih oglašivača iz različitih kategorija kao što su telekomunikacije, OTC, FMCG, automobilska industrija… Od 2013. godine, Tatjana je deo marketing tima Telenora Srbija i odgovorna je za medijsko plasiranje komercijanog sadržaja i oglašavanje svih proizvoda i usluga kompanije na nacionalnom nivou.
Ima veliko iskustvo u oblasti medijskog planiranja, analitike, kupovine medijskog prostora, definisanja medijske strategije, kao i u radu na razvoju komunikacione strategije i pozicioniranju brenda.

Aleksandra Garić

Head of Marketing
Cinneplex Srbija

Biografija

Direktor marketinga u najvećem i najuspešnijem lancu bioskopa u Srbiji, sa višegodišnjim iskustvom u oglašavanju. Nakon završenih studija 2010. godine na Fakultetu organizacionih nauka, Aleksandra je ušla u svet kinematografije, radeći za Tuck Vision na filmovima studija Fox, Warner Bros i Sony Pictures. Nakon kratkog rada u PR agenciji, priključuje se timu Cineplexx bioskopa u Srbiji, gde od 2017.godine vodi marketing sektor. Iza sebe ima niz uspešnih događaja i premijera filmova, kao i otvaranja bioskopa u Srbiji, među kojim je i otvaranje najmodernijeg bioskopa u regionu u UŠĆE Shopping Centru. Od 2018.godine je DIMAQ profesionalac.

Prijavite rad

Cena prijave za pridružene članove IAB Serbia – 175 EUR
Cena prijave za Tier 2 članove IAB Serbia – 150 EUR
Cena prijave za redovne članove – 125 EUR
Redovna cena jedne prijave – 200 EUR

Prijava za kategoriju Best Campaign – Covid19 Crisis je besplatna.

Navedene cene predstavljaju bruto iznose i računaće se po srednjem kursu NBS na dan obračuna.

Ukoliko se jedan rad prijavljuje u više kategorija, za drugu i svaku narednu prijavu se obračunava popust od 25% od cene prve prijave.

U slučaju da prijavljujete dva ili više različitih radova obezbedili smo količinski popust. Javite nam se za dodatne informacije.

Uz svaki prijavljeni rad dobija se jedna besplatna kotizacija za ceremoniju dodele nagrada.

Prijave su zatvorene.