O MIXX nagradama

IAB MIXX Awards (Marketing and Interactive Exellence Awards) su jedino globalno takmičenje koje je 100% – digital. Po šesti put IAB Serbia organizuje ovo prestižno, međunarodno priznato takmičenje za digitalne kampanje i projekte u Srbiji.

Za osvojene nagrade, pobednicima se uručuje prestižna MIXX statua. Na njoj se pored kategorije, nalazi ime rada, ime klijenta i ime agencije. U moru digitalnog šuma i kampanja za zaborav, samo se prave izdvajaju i pamte, i samo one, najbolje zaslužuju MIXX statuetu.

Pobednici IAB MIXX Awards 2023 će biti javno predstavljeni u maju prilikom svečane ceremonije dodele nagrada, u okviru konferencije Digital Day.

Dani
Sati
Minuti
Sekude
Rok za prijavu je završen.
Zahvaljujemo svima na interesovanju.
MIXX Nagrade MIXX Nagrade MIXX Nagrade
MIXX Nagrade MIXX Nagrade MIXX Nagrade

Kategorije

Glavni cilj dodeljivanja IAB MIXX nagrada je da prepoznaju i istaknu savršenstvo egzekucije digitalnih strategija i medijskih kampanja. Radovi se mogu prijaviti u jednoj ili više kategorija, a u skladu sa ciljevima kampanje ili projekta.

U svakoj kategoriji se dodeljuje po jedna nagrada.

Žiri će svojim ocenama odrediti po jednog pobednika u svakoj od 17 kategorija:

Brand Advertising

Ova nagrada se dodeljuje za najbolju kampanju čiji je primarni cilj bio podizanje svesti o brendu, usluzi, proizvodu ili njihovim atributima putem digitalnih kanala. Posebno je okrenuto brendovima koji moraju da komuniciraju sa velikim i raznovrsnim ciljnim grupama preko više digital kanala.

Cross Media Integration

Brendirani storytelling sa posebno kreiranom komunikacijom i sadržajem za različite offline i online marketing kanale, realizovane kroz multi-screen ili multi-channel korisničko iskustvo.

Innovation

Digitalni projekat ili kampanja gde je interaktivnost tehnologije upotrebljena na inovativan način. Nove, revolucionarne i nekonvencionalne tehnike kojima se marketira proizvod ili usluga. Ova kategorija se fokusira na visok nivo kreativnosti, dok su ostvareni poslovni efekti i postignuti rezultati takođe bitni, ali u manjoj meri u odnosu na inovativnost.

E-commerce

Najbolja upotreba e-trgovine za postizanje najvišeg nivoa angažovanja potrošača i ispunjavanje ciljeva brenda ili prodaje.

Product Launch

Novi proizvod ili usluga na tržištu čije je lansiranje uključivalo digitalne kanale komunikacije u promociji.

Community Building

Povezivanje korisnika u zajednice okupljene oko brenda kroz postove, aktivacije i komentare. Ovo je kategorija za sve one koji se bave Community menadžmentom. Primeri taktika koje se cene u ovoj kategoriji: duhovito ćaskanje sa korisnicima zbog kojih se vraćaju na profile brenda, konkursi koji generišu UGC, mobilizacija Facebook grupe ka određenom cilju i bilo koja taktika koja rezultira interakcijama običnih korisnika sa digital kanalom brenda.

Video Advertising

Najbolja primena video oglašavanja koja pruža visok nivo aktivacije korisnika. Kampanja kreirana sa namerom da koristi digitalne platforme (social, mobile i sl.) ili jedinstvene mogućnosti interaktivnog okruženja radi povećanja reach-a i / ili unapređenja percepcije brenda. Može da uključuje pre-roll, mid-roll i post-roll video oglašavanje.

Content

Content marketing ima mnoga značenja u industriji, ali u kontekstu ove kateogrije želimo da nagradimo content marketing pristup kao taktike u kojoj se proizvodi veliki obim sadržaja sa ciljem da se korisnici edukuju ili zabave i zatim konvertuju u kupce ili klijente brenda. Ključne karakteristike ove taktike su: dugoročnost, veliki broj “komada” sadržaja koji obrađuje sličnu temu koja obično gađa neku interesnu nišu. Primeri content marketing pristupa mogu uključivati: podkast serijal, video serijal u kome edukujete korisnike o proizvodu, serija blogova koja promoviše životni stil u koji se uklapa vaš proizvod i slično.

Effectiveness

Digitalne kampanje koje postižu efikasnost tako što ispunjavaju i premašuju svoje navedene ciljeve, uključujući uticaj na publiku (npr. svest o brendu, namera kupovine), kao i metrike prodaje. Ova kategorija poseban akcenat stavlja na digitalne metrike koje dokazuju vrednost za brend. Ohrabrujemo sve medijske agencije, PPC specijaliste, SEM marketare i druge medijaše da nam pošalju svoje prepakovane PowerPoint izveštaje - znamo da niste stigli da napravite fensi video, ali ovde žeimo da poredimo CPC, CTR, CPL pre nego video produkciju.

Influencer Marketing

Kampanja kreirana u saradnji sa kretorima, influenserima, brend ambasadorima i poznatim ličnostima. U ovoj kategoriji cenimo rezultate koje brend postiže kampanjom, originalnost kreiranog sadržaja, poklapanje vrednosti influensera i brenda ili raznovrsnost odabira grupe. Rezultate brenda analiziraćemo u kontekstu pretpostavljenih ulaganja, jer je rad sa kreatorima poteklim sa Internet platformi bliže influencer marketing taktici nego rad sa ostvarenim poznatim ličnostima iz sveta glume, mode i sl.

Social Media

Najbolja upotreba društvenih mreža kao platforme – nagrađuje pojedine ili sve aspekte uspeha jedne social media kampanje ili projekta: inovativno korišćenje društvenih mreža, najefikasnija saradnja sa blogerom/influenserom/poznatom ličnošću, što veći organski, a značajan deo plaćenog engagement-a najbolji pristup u upravljanju konverzacijom tokom kampanje, komunikacija i sadržaj prilagođeni korisniku i social media platformi, najbolja upotreba podataka prikupljenih sa društvenih mreža i brendirana social web aplikacija. Za ovu kategoriju mogu se prijaviti pojedine kampanje ili projekti gde je značajan deo celokupne marketing strategije realizovan kroz aktivnosti na društvenim mrežama.

Employer Branding

Najbolja kampanja sprovedena na digitalu sa ciljem da privuče, zadrži ili angažuje zaposlene u kompaniju. Ova kategorija prioretizuje kampanje koje su posebno kreirane u svrhu brendiranja poslodavca u odnosu na kampanje kreirane primarno kao marketing kampanje, ali se odnose i na imidž poslodavca.

TikTok

Kategorija koja nagrađuje najbolje prisustvo brenda i/ili pojedinca na TikTok platformi, uključujući prilagođenu komunikaciju i sadržaj, a uz poseban akcenat na rezultate postignute organskim prisustvom.

Social Good

Digital komunikacija posvećena promociji nekog društvenog dobra. Ovo je kategorija za CSR kampanje, humanitarne akcije orgnaizovane preko društvenih medija, sajtove koji rešavaju probleme zajedince, video serijale koji skreću pažnju na probleme ugroženih grupa, aplikacije koje inspirišu promenu u ponašanju i sve kombinacije ovih takitka.

Viral

U ovoj kategoriji nagrađujemo radove koji su sa minimalnim budžetima postigli maksimalne rezultate. Kada bismo imali način da matematiki prebacimo sve metrike tako da budu uporedive, nagradu bismo dodelili postu ili videu koji dobije najveći rezultat kada se dobitak za brend podeli sa uloženim budžetom. Pošto to nije moguće, favorizovaćemo postove i video materijale koji su producirani sa malim budžetima, koji nisu koristili influensere ili poznate ličnosti, koji nisu koristili podršku oglašvanja ili medija, koji su možda imali jedan bilbord, ali ne 50. To može uključivati, ali nije ograničeno na primere real time marketinga, prenkova, stantova, newsjacking itd.

Sa obzirom na ograničenja kategorije, dovoljno je poslati i link ka viralnom postu, mada ćemo ceniti i ako nam dostavite rezultate koje je sadržaj imao za brend.

Publisher project

Digitalni projekti u kojima izdavači samostalno kreiraju i distribuiraju sadržaj za klijente ili sebe na sopstvenim stranicama i platformama.

Digital communication within the Government, International and Non-Profit Organizations

Strategija koja se odnosi na online prisustvo ili online komunikaciju Vlade RS ili internacionalnih i neprofitnih organizacija sa ciljem predstavljanja projekta, svakodnevne komunikacije sa širom publikom i sl.

IAB MIXX Grand Prix

IAB MIXX Grand Prix je najprestižnija nagrada takmičenja. Za ovu nagradu će se takmičiti pobednički radovi iz svih kategorija, dok će odluku o osvajaču Grand Prix-a doneti stručni žiri tajnim glasanjem na sam dan svečane dodele. Kompanija koja je osvajač Grand Prix-a ima mogućnost nominacije člana stručnog žirija za naredno takmičenje IAB MIXX Awards Serbia.

Pravila IAB MIXX Awards 2023

Rok za prijavu
Rok za prijavu je 13. april 2023. godine do 23:59.

Etičnost
Biće prihvaćeni samo oni radovi koji su u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbija i ne krše bilo koji od kodeksa etičnosti.

Uslovi
Radove mogu prijaviti agencije ili kompanije. Ukoliko rad prijavljuje kompanija, neophodno je da su projekat, odnosno kampanju samostalno osmislili, razvili i implementirali.

Prijavljeni projekti i kampanje moraju biti realizovani u Republici Srbiji. Ukoliko je u pitanju kampanja, neophodno je da su Internet korisnici iz Srbije bili glavna cilja grupa, odnosno ukoliko je u pitanju projekat, da je bio namenjen korisnicima u Srbiji.

Prijavljeni radovi ne mogu biti adaptacije inostranih ili globalnih kampanja, osim ukoliko na njima nije napravljena značajna nadogradnja za potrebe lokalnog tržišta.

Moguće je prijaviti radove koji su izvedeni u periodu od 01. januara 2022. do 15. februara 2023. godine, i to:

 • Veb sajt – kreiran novi ili redizajnirani postojeći veb sajt čiji je update objavljen u navedenom periodu.
 • Redizajniran veb sajt podrazumeva promenu izgleda i korisničkog iskustva u odnosu na prethodnu verziju.
 • Mobilna aplikacija – kreirana nova ili redizajnirana postojeća mobilna aplikacija objavljena u navedenom periodu.
 • Redizajnirana mobilna aplikacija podrazumeva promenu izgleda i korisničkog iskustva u odnosu na prethodnu verziju.
 • Kampanja – mogu se prijaviti one kampanje koje su se izvodile u navedenom periodu, u celosti ili delimično. Ukoliko je kampanja lansirana pre ovog perioda, prijava je moguća pod uslovom da je trajala i tokom navedenog perioda.

IAB Serbia zadržava pravo da ne dodeli nagradu u kategoriji koja, po mišljenju žirija, ne ispunjava minimum kvaliteta prijavljenih radova.

Učestvovanjem u ovom takmičenju, učesnici su saglasi da se pridržavaju navedenih uslova i konačnih odluka žirija. Ovo takmičenje podleže zakonima Republike Srbije. IAB Serbia zadržava pravo da koristi i objavljuje učesnike i njihova vlastita imena online, u štampi ili na bilo koji drugi način, a u vezi sa ovim takmičenjem. Prihvatanje navedenih uslova predstavlja dozvolu da IAB Serbia da koristi imena i materijale za edukativne i promotivne svrhe bez dodatne naknade. Učešćem u ovom takmičenju učesnici oslobađaju predstavnike IAB Serbia bilo kakve odgovornosti, štete ili povrede autorskih ili srodnih prava. Kontakt informacije postaju vlasništvo IAB Serbia i neće se deliti ili distribuirati trećim licima.

Organizator, uz saglasnost žirija, zadržava pravo izmene pravila takmičenja.

Žiriranje

Prvi krug glasanja se organizuje putem zatvorene platforme, kreirane samo za potrebe IAB MIXX Awards.

O glasanju:
Uz svaki rad, pored naziva kampanje/projekta, dostupne su i informacije o tome ko rad prijavljuje, na koji se brend rad odnosi, video case, formular prijave sa osnovnim informacijama i kreativni semplovi.

Za svaki rad postoje četiri segmenta za ocenjivanje, a ocene su od 1 do 10:

 1. Strategija
 2. Egzekucija i korišćenje medija
 3. Kreativa
 4. Rezultati

Ukupna ocena rada predstavlja aritmetičku sredinu ocena sva četiri segmenta.

Konačna ocena rada formira se na osnovu proseka svih ocena, s tim da se u računici jedna najviša i jedna najniža ocena eliminišu.

Organizator zadržava pravo da ne dodeli nagradu u kategoriji koja, po mišljenju žirija, ne ispunjava minimum kvaliteta prijavljenih radova.

Glasa se za sve kategorije, osim za Grand prix, koji će se izglasati neposredno pred samu dodelu.

O sukobu interesa:
Važna tema je i sukob interesa, obzirom da je žiri formiran sa ciljem da skupi vodeće ljude struke.

Članovi žirija neće ocenjivati sopstvene prijave, kao ni prijave u kojima su učestvovale kompanije u kojima su trenutno zaposleni ili u kojima su bili zaposleni u periodu od 01.01.2022. do 15. februara 2023. godine. Pored ovog definisanog ograničenja u vezi sukoba interesa, članovi žirija mogu i po ličnoj savesti samostalno odlučiti da li će učestvovati u ocenjivanju određene prijave ili ne.

MIXX Žiri MIXX Žiri MIXX Žiri
MIXX Žiri MIXX Žiri MIXX Žiri

Žiri

Goran Jankuloski

Goran Jankuloski

Predsednik žirija

ŽIŠKA

Menadžment partner / Direkcije projekata

Biografija

Analitički kreativac i kreativan analitičar. Pristojan debater, ragbi 13 trener i dreser jednog tvrdoglavog psa. Bivši: plesač, osnivač Lame Joke Appreciation Society i autor na Vukajliji. Sada: podkast autor, vlasnik kreativne agencije i otac u ruki sezoni.

O kompaniji

ŠTA JE ŽIŠKA?
žiška (српски, ћир. Жишка)

1. Imenica, ženskog roda, označava plamen, varnicu, iskru.
2. Kreativna agencija, digitalnog roda, nastala baš tom jednom iskrom koja je zasijala u Miloševoj i Goranovoj glavi. Kako može jedna misao u dve glave? Pa, može, ako ste kumovi.

(Fun fact: njih dvojica jesu.)

Ali, ova pojava se može sresti čak i među 30 glava, ukoliko delite entuzijazam i pogled na rad. Pa, pogledaj na primer ove!

***

Ovde zatvaramo rečnik, ali kako u kancu imamo dosta mladih, uključujući i Džordža (5 godina), a znamo da mladi NE vole etikete, dodatno bismo napomenuli još neka moguća shvatanja. Primeri u nastavku:

 • Žiška je ideja koja nastane u sekundi, dok se kupaš i ne možeš da prestaneš da razmišljaš o njoj. Žiška je istovremeno i ona ideja na kojoj je ceo tim naporno radio dve nedelje i više ni ne znamo u kom momentu se tačno rodila. Žiška je i mesto gde se ne plašiš da ove ideje izneseš u sobi punoj ljudi.
 • Žiška je ono što ti ne da mira. Nećemo da te smaramo nego ne možemo mirni. Zato se bavimo kreativom, projektima, medijima, produkcijom i dizajnom. Mi kao agencija, ali i mi kao pojedinci. Da, žiška su Slešeri.
 • Žiška je kad udariš kamen o kamen. Mislim, nismo mi od kamena, a nisu ni klijenti, niti se udaramo… To ti je ono kad se sile sudaraju i nastaju varnice. E Žiška voli da se sudari sa podjednakom ambicijom klijenata jer verujemo da svi možemo bolje.
Tenžera Elena

Elena Tenžera

Drive

Group account director

Biografija

Diplomirani politikolog za medjunarodne poslove, sa više od osam godina iskustva u digitalnom marketingu. Trenutno radi na poziciji Group account direktor u Agenciji Drive, u okviru koje vodi client service team u domenu lokalnih i regionalnih klijenata i brendova.

Klijenti: Samsung, Coca Cola, Dr. Oetker..

O kompaniji

Agencija Drive je kreativna agencija , која pruža kvalitetan full set up digitalnih i kreativnih usluga , od strateškog planiranja, razvijanja i produkcije kampanja i sadržaja, direktnog marketinga i realizacije na svim platformama do evaluacije učinka celokupnog prisustva brendova.

Agencija posluje u okviru I&F Grupe, jedne od vodećih marketinških komunikacionih mreža u jugoistočnoj Evropi i Nordijskom regionu.

Natalija Čorbić

Natalija Čorbić

Pioniri Communications

Strategic Planner

Biografija

Natalija Čorbić je strateškinja koja se planski pronalazila u advertajzingu, inače psihološkinja po obrazovanju. Poslednje 4 godine bavi se komunikacionim strategijama brendova u agenciji Pioniri kao Strategic Planerka, uz prethodno iskustvo u domaćim agencijama.

Zajedno sa Pionirima učestvovala u osvajanju brojnih nagrada – od SoMo Borca do IAB MIXX i Disrupt nagrade. Učestvovala kao govornica na nekoliko konferencija. Između ostalih projekata, svake godine ponosno potpisuje i rado priča o istraživanju Social Serbia i Trendovima. Možda neće želeti da kaže mnogo toga o sebi, ali verujte, znaće sve o svakoj vašoj kampanji.

O kompaniji

Pioniri su nezavisna full service regionalna agencija sa fokusom na digital. Kreativna, savremena i uslužna agencija koja prati svaki znak nadolazećih trendova. Agencija koja vjeruje da danas jedino ima smisla biti prvi. Sa trideset zaposlenih u tri regionalne kancelarije, dobitnici su mnogih prestižnih regionalnih i lokalnih nagrada poput IAB MIXX Awards, SoMo Borac, Kaktus, Balcannes i drugih. Od 2011. godine posluje sa misijom da podiže standarde u komunikacionoj industriji i da advertajzingu vrati titulu najlepše profesije.

Jana Savić Rastovac

McCann Beograd

Executive Creative Director

Biografija

Jana Savić Rastovac je izvršna kreativna direktorka u agenciji McCann Beograd.
Jana veruje da strast pomera planine I nastoji da to i dokaže kroz projekte na kojima radi.

Kao diplomirani sociolog Jana je započela svoju karijeru u advertajzingu kao kopirajter pre dve decenije, gradeći priče I kampanje za neke od najpoznatijih domaćih I stranih brendova, od kojih su neki Coca-Cola, Carlsberg, mastercard, Delhaize, Bambi itd.

Za kampanje na kojima je radila sa timom agencije McCann Beograd osvojila je prvog kanskog lava za Srbiju, kao I nagrade na festivalima Effie, eurobest, Goldendrum, One show, Weekend Media Festival, Kaktus I Ueps.

Jana je bila članica žirija I predavačica na međunarodnim kreativnim festivalima (Andy’s, Clio, Lia, Young Lions, eurobest, Goldendrum, NYF).

O kompaniji

Agencija McCann Beograd duboko veruje u kreativnost kao glavnu pokretačku snagu Održiva kreativnost, kao i dugogodišnja partnerstva sa brendovima koji imaju hrabrosti da pokrenu razgovor oko važnih tema i utiču na promene, kako u svojim industrijama, tako u celokupnom društvu, deo su DNK naše agencije

Agenciju McCann Beograd osnovao je Srdjan Šaper 1997. godine, sa sedištem u Beogradu, i posluje u okviru jednog od vodećih komunikacionih sistema I&F Grupe, koja uspešno posluje u nekoliko zemalja južne i severne Evrope. Agencije u okviru I&F Grupe osvojile su do sada preko 800 nagrada na međunarodnim, regionalnim i domaćim festivalima

McCann Beograd deo je jedne od najvećih svetskih agencijskih mreža – McCann worldwide, koja posluje u više od 100 zemalja i koja je u globalnim okvirima prepoznata kao tvorac savremenog modela reklamne agencije, stvorivši neke od najpoznatijih, najzanimljivijih i najrelevantnijih reklamnih kampanja u istoriji

Velike ideje koje prevazilaze pojedinačne medijske kanale, premošćavaju razlike i brišu granice, jesu ključ uspešne komunikacije. One su samo potvrda strasti koju ulažemo u naše projekte i posvećenosti klijentima, na šta smo jako ponosni

Polazeći od istine, pomažemo brendovima da izgrade smislenu i značajnu ulogu u životu ljudi
Integrisani tim kreira inovativna komunikaciona rešenja, koja ne samo da postaju neizostavni deo pop kulture već se uporno trude da svojom hrabrošću pozitivno utiču na društvo i menjaju svet oko nas

Stefan Gajić

Stefan Gajić

Direct Media United Solutions

Creative Lead & Art Director

Biografija

Stefan Gajić je najmlađi art i kreativni direktor na marketinškoj sceni bivše Jugoslavije. Bio je stipendista pre-college programa prestižne Njujorške škole za vizuelne umetnosti (School of Visual Arts, New York) i završio je Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu. Fakultet je upisao godinu dana ranije, tokom 3. godine srednje škole, pa je bio jedan od retkih koji je paralelno išao na fakultet i srednju školu. Do sada je radio sa nekim od najvećih kompanija i brendova (Nivea, OTP Banka, Red Bull, Universal Music, EU Council, SBB, IQOS, Milka, Eucerin, Buro, Maxi…), a takođe je ilustrovao i naslovne strane velikih publikacija (Nedeljnik, Harper’s Bazaar…).

Nakon Slavimira Stojanovića, Gajić je drugi umetnik iz Srbije čije je grafičko rešenje na temu tolerancije uvršteno na jednoj od trenutno najvećih i najuticajnijih izložbi na svetu pod nazivom “Tolerance”. Njegova rešenja su se našla i na Times Square -u u New York-u.

Autor je, a poted toga je radio na brojnih viralnih i uspešnih kampanja. (Nivea x Sloboda Mićalović, Kad Budeš Bila Spremna, Hiv je etiketa, Unsmoke, Redbull SHOWRUN, BURO – Poznati glumci kao modni brendovi …)

Postao je član International Advertising Association YP sekcije, nakon što je završio prvu Academiaa kao naj-polaznik 2016. godine. Dobitnik je velikog broja nagrada i prizanja iz sveta dizajna, komunikacija i marketinga.

Pored uspeha u svetu komunikacija, Stefan je ko-osnivač software startup -a SHAPA. Prve online praftorme za ljubimce koja rešava sve potrebleme vlasnika ljubimaca.

O kompaniji

Direct Media is a leading media system in South East Europe, a network of professionals in eight countries: Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Slovenia, Macedonia, Albania and Bulgaria.

We provide our international and local partners with integrated communication, advertising and media services as we believe in Science + Art communication approach, whilst striving to promote media environment by placing top quality media content.
In the world of communications which changes constantly, we find optimal solutions and raise the standards of excellence for the benefit of the industry and the society as a whole.

We contribute to the growth of our partners’ businesses.

Our team is composed of multidisciplinary communication professionals. Two hundred of our experts in the regional network create a significant advantage in the market. It provides us with an opportunity to recognize our partners’ needs and offer equal quality of service in all markets.

All our people follow the principle of excellence. Young leaders’ desire to work with us is proportionate to the percent of employee retention in Direct Media system.

Milena Maksić

Milena Maksić

Ovation BBDO

Digital Director

Biografija

Komunikacijama se bavi od više od 16 godina. Prvih 6 godina karijere provela u marketingu kompanija iz industrije hrane i pića i maloprodaje, pre prelaska na “drugu stranu :)“ u agenciju Ovation BBDO gde poslednjih 10 godina vodi digital sektor.

Gostovala kao predavač na više stručnih i biznis događaja, edukativnih programa i fakulteta.

Članica žirija SoMo Borac na Weekend Media Festivalu u Rovinju (2019, 2020, 2021, 2022), IAB Mixx Awards (2021), WWD Influencer Awards (2022).

O kompaniji

Ovation je advertajzing agencija koja 25 godina radi sa međunarodnim, regionalnim i lokalnim klijentima i jedna je od najnagrađivanijih agencija u Srbiji.

Vlatko Mladenović

Vlatko Mladenović

Polet Grupa

Executive Creative Director

Biografija

Prve susrete sa advertisingom imao sam tokom studija, da bih nakon diplomiranja 2008. godine počeo da radim u agenciji Popular Communications. Na pitanje šta radim i koja mi je funkcija, uvek kažem da sam kreativac i da se bavim raznim kreativnim procesima u okviru agencije. Ali pošto je u pitanju kratka biografija, biću malo formalniji 😊

Počeo sam kao copywriter u maloj agenciji od 5 ljudi i prethodnih 14 godina sticao dragoceno iskustvo učestvujući na malim i velikim projektima kako sa lokalnim klijentima, tako i sa globalnim korporacijama. Imao sam tu privilegiju da rastem i razvijam se zajedno sa agencijom kroz mnoge izazovne periode. Danas sam kao Executive Creative Director deo Polet Grupe u okviru koje posluju 4 agencije, među kolima je i Popular.

O kompaniji

Polet grupu čine 3 agencije koje klijentima pružaju različite usluge iz domena marketinških komunikacija, međusobno se nadopunjujući specifičnim ekspertizama. To su agencije: Popular, Pom Pom, Friday.

Među mnogobrojnim uslugama koje pružamo ističu se: brending i dizajn, trade marketing, dizajn ambalaže, korporativne komunikacije, inegrisane kampanje, komunikacione strategije, online i digital, dizajn sprintovi.

Naši klijenti su lokalne firme, regionalne kompanije ali i globalne korporacije, a ono što je za sve njih zajedničko je partnerski odnos koji imaju sa nama i dugoročne, višegodišnje saradnje.

Milena Đorić Gudurić

Milena Đorić Gudurić

Mastercard

Direktorka Marketinga

Biografija

Milena Đorić Gudurić je direktorka marketinga za tržišta Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore i zadužena je za strateško kreiranje i izvođenje marketinških i komunikacijskih aktivnosti na ova tri tržišta. Na toj poziciji, Milena pruža podršku razvoju i implementaciji inovativnih poslovnih projekata sa tradicionalnim i netradicionalnim partnerima iz finansijskog, trgovačkog i institucionalnog sektora, dok istovremeno osigurava relevantno lokalno pozicioniranje globalnog brenda. Milenina velika strast je upotreba digitalne platne tehnologije u u filantropske svrhe, što je rezulturalo velikim brojem istaknutih nagrada za projekte i kampanje na kojima su ona i njen tim radili.

Milena je u kompaniji Mastercard od 2018. godine kada je bila na poziciji marketing menadžera za tržišta Srbije i Crne Gore, a prije toga je sticala profesionalno iskustvo kroz različite industrije poslovanja klijenata radom u prestižnim marketinškim agencijama. Milena je također članica Vijeća za društveno odgovorno poslovanje Privredne komore Srbije.

O kompaniji

Mastercard je globalna tehnološka kompanija u oblasti platne industrije. Naša misija je da pomažemo i osnažimo inkluzivnu, digitalnu ekonomiju od koje korist imaju svi i svuda time što transakcije činimo sigurnim, jednostavnim, pametnim i pristupačnim. Kroz korišćenje sigurnih podataka i mreže, partnerstava i oslanjajući se na neprocenjive strasti, naše inovacije i rešenja pomažu pojedincima, finansijskim institucijama, vladama i poslovnim subjektima da ostvare svoj najveći potencijal. Naš koeficijent pristojnosti (DQ) je u osnovi naše poslovne kulture i svega što radimo unutar kompanije i izvan nje. Sa vezama na preko 210 tržišta i teritorija, mi gradimo održivi svet u kome su neprocenjive mogućnosti svima dostupne.

Martina Petrovic

Martina Petrović

Lidl Srbija

Rukovodilac korporativnih komunikacija

Biografija

Martina Petrovic je tokom višegodišnjeg angažmana u nevladinim organizacijama, paraleno studirala i diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, nakon čega je započela karijeru u korporaciji, obavljajući funkciju Menadžera za odnose sa javnošću i komunikaciju održivog poslovanja za tada najveći maloprodaji lanac u zemlji.

Timu Lidl Srbija KD se pridružuje u maju 2016. godine, na poziciji rukovodioca sektora Korporativnih komunikacija. Tokom i nakon uspešnog otvaranja Lidla, Martina je upravljala internom komunikacijom, odnosima sa javnošću i društveno-odgovornim poslovanjem kompanije. Polovinom 2020. odlazi u London, gde je godinu dana vodila isti sektor za Lidl Velika Britanija. Danas, Martina se i dalje bavi upravljanjem reputacijom Lidla u Srbiji.

O kompaniji

Kompanija Lidl, kao deo nemačke Švarc grupe (Schwarz Gruppe), predstavlja jednog od vodećih prehrambenih trgovinskih lanaca u Nemačkoj i Evropi. Posluje u 32 zemlje širom sveta, sa oko 12.000 prodavnica, kao i više od 200 logističkih centara i skladišta u 31 zemlji sveta. Lidl je u Srbiji svoje prve prodavnice otvorio u oktobru 2018. godine i trenutno ima 65 prodavnica u 37 gradova širom zemlje. Imamo dugoročne planove sa ciljem da potrošačima širom Srbije ponudimo jedinstveno iskustvo kupovine i najbolji odnos cene i kvaliteta, po čemu smo prepoznati u svetu. Na osnovu sertifikovanja od strane Top Employers Institute za najboljeg poslodavca, Lidl je nosilac sertifikata „Top Employer Serbia“ i „Top Employer Europe” već treću godinu zaredom.

Milan Perić

Milan Perić

Carlsberg Serbia Group

Marketing and Communications Director

Biography

Over 17 years in FMCG industry with experience from all GD departments: Sales, Trade Marketing, Marketing

Deep knowledge of South East Europe FMCG industry and member of many RTM, shopper and consumer projects.

Working experience in leading FMCG industries: Bambi, Jaffa, Nestle and Carlsberg

About the company

Carlsberg is one of the world’s leading beer companies, which was founded in 1847. In addition to Carlsberg, its portfolio includes brands such as Lav, Tuborg, Somersby, Kronenbourg Blanc 1664, Grimbergen.

Carlsberg came to Serbia in 2003 after buying a factory in Čelarevo. It operates in these areas as Carlsberg Serbia Group and consists of 4 markets: Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Albania.

Andrej Kugonič

Andrej Kugonič

Nordeus

Head of Marketing

Biography

A data-driven marketing leader with a demonstrated history of working in the mobile games industry and global media agencies leading performance marketing/growth teams for global brands.

Over 10 years of marketing experience in leading growth efforts for new Nordeus projects and further growing Nordeus flagship game Top Eleven as a market leader in the football management genre.

About the company

Nordeus is a mobile games company based in Belgrade, Serbia. Their game Top Eleven – Be a Football Manager is the most successful mobile football management game with over 250 million registered users worldwide. Fuelled by their dream of making competitive games, they enable millions around the world to be champions. Today 190 people from all over the world work at Nordeus. In June 2021, Nordeus became part of the Take-Two Software Interactive family, one of the most innovative and creative groups of companies in the entertainment industry.

Ivona Marinković

Ivona Marinković

L`Oréal

Senior Product Manager

Biografija

Strast, kreativnost i otvorenost ka novim idejama su stvari koje na najjednostavniji način opisuju Ivoninu karijeru. Sa više od 7 godina iskustva u kozmetičkoj industriji, od kojih je 5 godina u kompaniji L`Oréal, možemo reći da je je postala pravi ekspert u beauty svetu – radila je na gotovo svim kategorijama u okviru ove industrije, a njen trenutni fokus je makeup kategorija i brend L`Oréal Paris Makeup za koji je regionalno zadužena. Među mnogobrojnim projektima na kojima je radila, posebno su joj dragi lansiranje Fructis Hair Food linije za negu kose i L`Oréal Paris True Match Nude toniranog seruma, a kao najznačajniji projekat u dosadašnjoj karijeri bi izdvojila ’’She is more, so much more’’. U pitanju je nagrađivani projekat kojim je brend L`Oréal Paris prošle godine proslavio 50. rođendan svog čuvenog slogana ’’Jer mi to zaslužujemo’’. Nastao je u saradnji sa WANNABE Magazinom i NINAMILÁN studiom i njime je skrenuta pažnja na predrasude sa kojima se žene svakodnevno suočavaju, a o kojima se ne govori dovoljno.

O kompaniji

L`Oréal je svetski lider u kozmetičkoj industriji, prisutan u 150 zemalja. Duže od jednog veka svu svoju energiju i stručnost posvećujemo samo jednom poslu: lepoti.

U svom portfoliju imamo 35 internacionalnih brendova koji obuhvataju različite proizvode za bojenje i negu kose, negu kože, mirise i šminku. U potpunosti smo predani dugoročnom i odgovornom sprovođenju naše univerzalne misije – da svim ženama i muškarcima širom sveta ponudimo ono najbolje od kozmetičkih inovacija u smislu kvaliteta, delotvornosti i bezbednosti i na taj način izađemo u susret beskonačnoj raznolikosti želja i potreba za lepotom. Posvećeni smo etičkom i odgovornom ispunjavanju ove misije. Naše vrednosti su strast, inovacije, preduzetnički duh, otvorenost uma, težnja ka najboljem i odgovornost. Naši etički principi su integritet, poštovanje, hrabrost i transparentnost.

L’Oréal Balkan, sa sedištem u Beogradu posluje od 2004. godine i predstavnik je L’Oréal Grupe na teritoriji republike Srbije. U beogradskoj kancelariji radi internacionalni tim koji čini više od sto zaposlenih, desetak različitih nacionalnosti. Izazovno i uzbudljivo radno okruženje pruža izuzetne mogućnosti za razvoj novih ideja, preuzimanje širokog spektra odgovornosti i postavljanje visokih standarda u svakom aspektu poslovanja. Zajedno stvaramo lepotu koja pokreće svet.

Daniel Fazlic

Daniel Fazlić

Bloomberg Adria

SE Europe countries – Bosnia and Herzegovina, Croatia, North Macedonia, Serbia and Slovenia

Biography

Daniel started working as a journalist as he returned from an exchange in Turkey. Working both in TV and digital, he soon found out that the future and his interests are in digital platforms. Before joining Bloomberg Adria he gained experience in several news outlets, both Slovenian and International. Among the first to introduce a blend of digital and social media tools that produced the most accurate and timely understanding of readers. As technology improves and insights become an art by themselves, he believes that future journalists will have to understand and use all of them to get their words out in today’s competitive market.

About the company

The first multimedia business platform in the region with hubs in Belgrade, Ljubljana, Sarajevo, Skopje and Zagreb, dedicated to providing in-depth regional news and market coverage.

Going beyond the headlines: Bloomberg Adria analysts and journalists provide expert insight into causes, context and consequences. Bloomberg Adria answers not just the question of why something happened but also what its effects will be.

As a licensed partner of Bloomberg Media, Bloomberg Adria adheres to the highest standards of journalism to ensure fairness and accuracy. Bloomberg Adria is the trusted destination for financial news from around the region while also leveraging the unmatched global resources of Bloomberg for the bigger picture

Bloomberg Adria aims to strengthen regional economies by informing, inspiring and empowering financial professionals, decision makers, future leaders and the wider business community

Bloomberg Adria is the platform for timely and relevant conversations on regional business and finance and provides a forum for essential executive networking

Đorđe Janković

Đorđe Janković

Friday Finally

Managing Partner & Creative Director

Biography

Đorđe is an award-winning creative director who started his career at the Leo Burnett Belgrade agency and for 7 years participated in developing creative campaigns for brands such as A1 Serbia (Vip mobile), Jelen Pivo, Doncafe, Aqua Viva, P&G, Banca Intesa, Jaffa. He continues his career in Zagreb as the creative director at the Bruketa&Žinić&Grey agency. Besides being the creative lead at the client A1 Croatia, he also participates in projects for Ikea and WWF. He gets involved in studying the design thinking methodology and upon his return to Belgrade he joins Miša Lukić and his business design company New Startegy as a Chief Creative Business Designer. During his career with his teams, he won over 30 of the most important local and regional awards: Effie, Golden Drum, IdejaX, Young Lions, Kaktus, Ueps, Somoborac, Mixx.

In early 2021, together with his partners he founded Friday Finally, a creative agency for communication and design sprints and profile themselves as first Design Sprint fascilitators on Serbian market.

About the company

AN INDEPENDENT AGENCY READY TO LEAD BIG COMMUNICATION CAMPAIGNS. Finally.

Friday Finally scope of business consists of two streams:

Friday Communication – developing 360 communication campaigns.

Creativity is something we are well versed in and something we have decades long experience at. We are equipped with resources to create and develop full scope communication campaigns for our clients ranging from FMCG group, to tech companies, media etc. We just turned 2 and can already pride ourselves with best local and regional awards under our belt.

Friday Design Sprints – facilitating design sprint workshops with various clients.

We are the first agency to bring Design sprints as a concept to the Serbian market. By following Design Sprint methodology, a five-day co-creation process for solving challenges and validating ideas, we see Friday not as a weekend-warm-up-day, but as something more purposeful A day which symbolises clear image of our future projects and offers several solutions to the initial problem or task.

Nađa Jokanović

Nađa Jokanović

WANNABE MAGAZINE

Izvršna direktorka i suosnivačica

Biografija

Nađa Jokanović je suosnivačica i izvršna direktorka najpopularnijeg fashion, beauty i lifestyle web magazina u Srbiji,WANNABE MAGAZINE, i kreativnog studija WANNABE MEDIA. WANNABE MAGAZINE je osnovala zajedno sa Ninom Milović 2010. godine i on predstavlja jedan od prvih digitalnih medija u Srbiji, nastao sa idejom kreiranja originalnog sadržaja koji obrađuje aktuelne teme u svetu mode, lepote i svih aktuelnosti koje čine stil življenja, kao i lokalno relevantne teme, a sve u cilju osnaživanja i edukacije žena. Nađa Jokanović je, sa Ninom Milović, dobitnica specijalnog priznanja za zajednički biznis “Cvet Uspeha” koje dodeljuje Udruženje poslovnih žena Srbije, a takođe i finalistkinje izbora EY preduzetnik 2022, kao i SAM Poslodavac godine u kategoriji malih i srednjih preduzeća 2015. godine. Nađa je aktivna članica Srpske asocijacije menadžera i aktivna u promociji preduzetništva je kroz različita predavanja i inicijative širom Srbije.

O kompaniji

WANNABE MEDIA STUDIO je digitalni kreativni studio čiji tim čine više od 20 kreativaca i talenata, a koji radi na art direkciji i realizaciji kreativnih koncepata i produkciji foto, video i tekstualnog sadržaja za potrebe, pre svega, digitalnih kampanja, kako lokalnih tako i globalnih, modnih, beauty i lifestyle brendova.

Na tržištu se izdvojio inovativnim kreativnim konceptima, kreiranim po definisanim i prepoznatljivim estetskim standardima, fleksibilnosti i visokom kvalitetu uz brzu egzekuciju.Projekat koji se posebno ističe među brojnim uspešno realizovanim projektima i kampanjama je WANNABE DIGITAL AWARDS, pokrenut 2018. godine, prvi put u regionu, sa ciljem da postavi standarde kada je u pitanju influenser marketing. Svoj doprinos ovom projektu već 4 godine daju lokalni stručnjaci iz oblasti marketinga i komunikacija, a od 2023. godine – WDA projekat dobija regionalni karakter.

WANNABE projekte, osim najposećenijeg modnog i lifestyle web magazina
WANNABE MAGAZINE, čine i WMAN magazine, muški lifestyle magazin, i easylife.rs, namenjen zrelijoj ženskoj ciljnoj grupi nastao 2022. godine.

Kristina Ilić

Kristina Ilić

Degordian

Creative Strategy Lead

Biografija

Svoju sam karijeru započela u medijima radeći za jednu od dvije najveće izdavače kuće u Hrvatskoj (Hanza Media) i pišući novinske tekstove (Srednja.hr i Libela.org). Kako su mi nove tehnologije i novi mediji tada bili zanimljiviji od onih tradicionalnih, bacila sam se u vode digitala. Radila sam kao content creator u malenoj obiteljskoj agenciji (Magis Tim), a nakon toga sam započela i svoje Degordian putovanje. U Degordianu sam karijeru započela na Social Media poziciji, a taj je period moje karijere okrunila i Somoborac nagrada u kategoriji “CM godine” koju sam dobila 2021. Moj osobni razvoj i mogućnost napredovanja unutar sustava doveli su me do pozicije Creative Strategista, a potom i do Creative Strategy Lead pozicije na kojoj se i trenutno nalazim. Veselim se vidjeti što mi sve novo budućnost nosi! 🙂

O kompaniji

Degordian je kreativno strateška agencija fokusirana na nove tehnologije, istraživanje novih digitalnih trendova i mogućnosti te na uspješno i efikasno rješavanje svih zapetljanih poslovnih problema naših klijenata i njihovih brendova.

MIXX Prijava MIXX Prijava MIXX Prijava
MIXX Prijava MIXX Prijava MIXX Prijava

Prijavite rad

Cena prijave za pridružene članove IAB Serbia

200 EUR

Cena prijave za Tier 2 članove IAB Serbia

175 EUR

Cena prijave za redovne članove

150 EUR

Redovna cena jedne prijave

225 EUR

Navedene cene predstavljaju bruto iznose i računaće se po srednjem kursu NBS na dan obračuna.

Ukoliko se jedan rad prijavljuje u više kategorija, za drugu i svaku narednu prijavu se obračunava popust od 25% od cene prve prijave.

U slučaju da prijavljujete dva ili više različitih radova obezbedili smo količinski popust. Javite nam se za dodatne informacije.

Uz svaki prijavljeni rad dobija se jedna besplatna kotizacija za ceremoniju dodele nagrada.

Rok za prijavu je završen.
Zahvaljujemo svima na interesovanju.

Rok za prijavu je 13. april 2023. godine do 23:59h.

Preuzmite formular za prijavu radova

Popunjen formular pošaljite na mixx@iab.rs